Pokládka zámkové dlažby | Zámková dlažba

silniční obrubníky

hordes

Je-li tématem pokládka zámkové dlažby, nemohou zůstat stranou ani silniční obrubníky, protože zámková dlažba je hojně využívána pro povrchy chodníků, jak též popisujeme v samostatné sekci o chodníkové dlažbě.

Pokládka zámkové dlažby

Silniční obrubníky (stejně jako jejich podkladové vrstvy) musí splňovat značné pevnostní standardy, protože budou hojně atakovány několikatunovými vozidly. Proto když přijde na řadu pokládka silničních obrubníků, využívají se pro svou pevnost a odolnost obrubníky betonové (viz samostatná podkapitola) nebo kamenné.

Nemusíme ani zdůrazňovat, že pokládka silničních obrubníků je u nás prováděna zásadně zkušenými a vyškolenými pracovníky, kteří jsou si vědomi zodpovědnosti daného úkolu. Vždyť k čemu by byla celá pokládka zámkové dlažby, když by potom pokládka silničních obrubníků měla výsledné dílo pokazit či zhoršit jeho kvalitu? S naší firmou máte ovšem vždy záruku dokonalého provedení a stoprocentní práce, což zajistí dlouhodobou životnost všech komponent povrchu i podpovrchových vrstev, které jsou nedílnou součástí a zásadním způsobem určují, jak bude celková pokládka silničních obrubníků kvalitní.

Podle typů užití rozlišujeme silniční obrubníky rovné pro většinu využití, dále obloukové různých poloměrů a obou směrů odbočení, důležité jsou též obrubníky nájezdové před garáže či vjezdy do objektů a pěších zón a nakonec přechodové obrubníky pro propojení nájezdových a klasických dílců. Pokládka silničních obrubníků tak může působit jako snadná skládačka, obzvláště dodáme-li, že i zde existuje množství barevných variant na výběr. Opak je však pravdou a pokládka silničních obrubníků je sofistikovaná činnost, se kterou si poradí jenom ostřílení odborníci, třeba ti, kteří pracují v naší firmě. Neváhejte a obraťte se na nás!

zavřít