Pokládka zámkové dlažby | Zámková dlažba

zahradní obrubníky

hordes

Rovněž zahrada je místem, kde se pokládka zámkové dlažby a pokládka obrubníků uplatní. Zde se v případě obrubníků nejedná o oddělování různých typů zpevněných ploch, ale zejména o oddělení zpevněné a nezpevněné nebo velmi často též dvou nezpevněných ploch – kůra a kačírek, tráva a písek atd.

Oproti chodníkovým obrubníkům podstatně širší variabilita účelů vede také k tomu, že pokládka zahradních obrubníků pracuje s podstatně širší paletou obrubníkových typů od kovových přes plastové a betonové až po kamenné, přičemž každý typ má své specifické vlastnosti a hodí se k jinému účelu či požadovaným výsledkům.

Pokládka zámkové dlažby

Jednou z důležitých proměnných, které musí brát pokládka zahradních obrubníků v potaz, je požadavek, zda má být obrubník estetickou součástí exteriéru, či nikoli. Je poměrně časté, že zákazník má požadavek na neviditelnost obrubníku. Neviditelné materiály samozřejmě neexistují, ale provede-li se pokládka zahradních obrubníků kovových, pozorovatel uvidí pouze několik milimetrů široký horní lem obrubníku, a to ještě jen tehdy, všimne-li si ho vůbec mezi okolními plochami. Podobné výsledky nabízí také různé typy plastových obrubníků.

Naproti tomu pokud má být obrubník přiznanou součástí prostoru, který viditelně odděluje například trávu od pískové cestičky, lze použít širší kamenné nebo betonové obrubníky. Pokládka zahradních obrubníků z betonu či kamene navíc umožňuje po tomto obrubníku pohodlně jet jednou stranou sekačky a odstranit tak snadno a přesně i jednotlivá stébla přesahující až nad obrubník.

Pokud Vás pokládka zahradních obrubníků zajímá, směle se na nás obraťte a my Vám podáme všechny dostupné a potřebné informace na toto téma, jakož nám bude i velikým potěšením všechny Vaše plány zhmotnit a realizovat v praxi. Jsme tu pro Vás.

zavřít